Taxatie Huurwaarde

Wettelijke Huurwaarde Bedrijfsruimte (artikel 7:303 BW)
Hieronder verstaat men de prijs die na afloop van de overeengekomen huur tijd c.q. telkens na 5 jaar huurtermijn, wordt verkregen op het gemiddelde van de huurprijzen van (vijf) vergelijkbare bedrijfsruimte(n) indien mogelijk ter plaatse, over een tijdvak van vijf jaar voorafgaande aan de datum van herziening van de huurprijs en steeds herleid volgens de algemene ontwikkeling prijspeil sinds de dag waarop die huurprijs gold tot die aan de indiening van het verzoek tot aanpassing huurprijs.
Vrij vertaald betekend dit dat zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de kantonrechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen. Hierdoor kan voorkomen worden dat de huur voor de bedrijfsruimte uit de pas loopt met de marktontwikkelingen.
 
Deze wettelijke huurwaarde taxatie bedrijfsruimte kan dus door zowel de huurder als de verhuurder worden aangevraagd.
Men doet er verstandig aan om voordat men een huurprijsherziening aanvraagt eerst een taxatie te laten uitvoeren op basis van de economische huurwaarde.
Deze taxatie geeft een indicatie van de huurwaarde van uw bedrijfspand op het moment van taxeren en beoordeelt tevens of de huurwaarde van uw bedrijfspand marktconform genoemd mag worden.
Op basis van dit rapport kunt u eventueel besluiten om een taxatie van de wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte ( BW 7:303 ) op te laten stellen.
Omdat bij een wettelijke huurwaarde volgens art. 7 BW art. 303 procedure er 5 vergelijkbare bedrijfspanden nodig zijn dienen er eigenlijk 5 + 1 taxatie verricht te worden.
 
Dit kan hoge kosten met zich mee brengen. Het is dus verstandig om van te voren een inschatting te maken van  het nut en haalbaarheid van zo’n  303 taxatie. Overigens  komt het vaak voor dat zowel de verhuurder als de huurder ieder de helft van deze taxatiekosten voor zijn/haar rekening neemt.
Uiteraard dient men dit wel vooraf met partijen duidelijk af te spreken.
 
U ontvangt 2 exemplaren van het taxatierapport. Indien gewenst kunnen wij een digitale versie van het taxatierapport in een pdf bestand toe mailen. 
 
Het tarief voor de taxatie van de huurwaarde :
2% van de getaxeerde huurwaarde tot € 50.000,- met een minimum van € 750,-
1,5% van de getaxeerde huurwaarde van € 50.000,- tot € 100.000,-
1,25% van de getaxeerde huurwaarde boven de € 100.000,-

Het tarief voor de taxatie van de wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte (BW 7:303 )
1,5 % van de getaxeerde huurwaarde van minimaal 6 taxaties: een van de desbetreffende bedrijfsruimte en minimaal vijf van vergelijkbare bedrijfsruimten ter onderbouwing van het huurprijsadvies aan de rechtbank.
Reiskosten voor de taxatie bedragen € 0,70 per gereden km.
Bedragen zijn excl. 21% BTW.


Klik hier voor het aanvragen van een taxatie 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring