Taxatie voor de Roerende zaken ( inventaris ) en Goodwill

Een taxatie voor de roerende zaken geschied op basis van de waarde in het economische verkeer voor de huidige of toekomstige gebruiker (vervangingswaarde). Vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een goed dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht een ander goed te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitvoering een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. Men spreekt ook wel over de bedrijfswaarde in het kader van een “going concern“. Bedoeld wordt dan het bedrag dat redelijker wijze nodig is voor de onderhandse aankoop van een geheel van roerende zaken en huurdersbelang die een lopend bedrijf vormen. Uiteraard vormt “goodwill“ geen onderdeel van deze berekening. Bij de waardering wordt met de volgende factoren rekening gehouden:

 

    • leeftijd

    • bedrijfseconomische levensduur

    • staat van onderhoud

    • functionaliteit

    • huidig gebruik en belasting

    • eventueel resterende levensduur, deels beïnvloed door tussentijdse revisie

    • marktsituatie

 

Hierna iets over het “begrip“ goodwill. Onder deze noemer kan worden gevat: “De waarde van de commerciële voordelen van een goede reputatie“.
Of anders gezegd: “Goodwill is de gekapitaliseerde (over)winst verwachting gebaseerd op het in het verleden bereikte ondernemingsresultaat rekening houdend met kans op continuering van dit resultaat”. De “goodwill“ is de meerwaarde van de onderneming die tot uitdrukking komt in de hogere prijs die betaald wordt voor de onderneming. De meerwaarde kan het gevolg zijn van onder andere een gunstige ligging van het bedrijf, naamsbekendheid, lage huur, klantenkring en de organisatie van het bedrijf. Het is dus duidelijk dat het vraagstuk  “goodwill“ complex kan zijn. Beoordeel daarom met behulp van de deskundigen van Helder Horecamakelaardij of er  “goodwill“ in de onderneming zit.

Zo ja, dan berekenen wij welke “goodwill“ en welke waarde eraan moet worden toegekend, omdat één en ander sterk bedrijfsafhankelijk is.

 

Aangezien goodwill een onderdeel is van de bedrijfsvoering wordt over het algemeen een taxatie van goodwill gecombineerd met die van de inventaris, huurdersbelang en handelsnaam. (exploitatie)

 

U ontvangt 2 exemplaren van het taxatierapport. Indien gewenst kunnen wij een digitale versie van het taxatierapport in een pdf bestand toe mailen. 

 

Het tarief voor de taxatie van de roerende goederen en goodwill:

1% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 750,-

Reiskosten voor de taxatie bedragen € 0,70 per gereden km.

Bedragen zijn excl. 21% BTW
 

  • Klik hier voor het aanvragen van een taxatie 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring